KADA OSTEOPENIJA PRELAZI U OSTEOPOROZU: kako se tumače rezultati meranja mineralne gustine kostiju (DEXA)

 

Na pregled gustine kostiju trebalo bi da se ide posle menopauze i posle 65. godine.

Smanjena gustina kostiju ne znači da je reč o osteoporozi, već o osteopeniji. To je stanje koje predstavlja uvod u osteoporozu, a može da se drži pod kontrolom unosom kalcijuma i vitamina D, kao i umerenom fizičkom aktivnošću.

Profesor dr Milan Petronijević, reumatolog Vojnomedicinske akademije, kaže da osteopenija prelazi u osteoporozu onda kada i najmanja povreda dovede do preloma kosti.

– Oko dve trećine preloma posle male traume nastaje kod pacijenata koji imaju osteopeniju – kaže naš sagovornik. – Tako da osteopenija nije bezazlena i trebalo bi je ozbiljno shvatiti.

Profesor Petronijević objašnjava da osteopenija nije definisano oboljenje već stanje mineralne koštane gustine koje je između normalnog i onog koje se javlja kada se postavi dijagnoza osteporoze.

 

– Mineralna koštana gustina se meri metodom osteodenzitometrije na vratu butne kosti i lumbalnoj kičmi – kaže naš sagovornik. – Izmerena mineralna koštana gustina se izražava pomoću takozvanog T-skora koji predstavlja odstupanje realno izmerene mineralne koštane gustine od one očekivane za osobu određene životne dobi, pola i konstitucije. Zato se prilikom osteodenzitometrije uvek mere visina i težina, uzimaju podaci o datumu rođenja i polu.

Kada je vrednost T-skora veća od -1, to je normalno stanje. Ako je vrednost T-skora manja od -2,5 onda je to osteoporoza. Ukoliko je vrednost T-skora između navedenih vrednosti onda lekar zna da je reč o osteopeniji i upućuje pacijenta na prevenciju u vidu unosa kalcijuma i vitamina D, kao i na umerenu fizičku aktivnost.

– Osteoporoza je dobrim delom genetski determinisana i češće se javlja kod starijih ljudi i kod žena u menopauzi, pa je logično da se na te faktore rizika ne može uticati – kaže profesor Petronijević. – Međutim, na većinu drugih može da se utiče, pa su pravilna ishrana i fizička aktivnost, adekvatan unos kalcijuma i vitamina D, prestanak pušenja, konzumiranja alkohola i smanjenje konzumiranja gaziranih pića koja smanjuju resorpciju kalcijuma veoma značajni.

Na pregled gustine kostiju, kako upućuje naš sagovornik, trebalo bi da se ide posle menopauze i posle 65. godine. Pregled bi trebalo da se ponavlja na dve do tri godine u zavisnosti od rezultata osteodenzitometrije i prisustva faktora rizika.

Osim genetike, menopauze i starosti, u posebnu grupu faktora rizika za razvoj osteoporoze ubrajaju se i oboljenja štitaste žlezde, hipofize, nadbubrežnih žlezda, bubrega, kao i depresija, bolesti gastrointestinalnog sistema, reumatoidni artritis. Poseban rizik nosi primena lekova iz grupe glukokortikoida.

 

Izvor: lepaisrecna.rs

You may also like...